แอมเวย์ ประเทศไทย -แอมเวย์…เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจขายตรงด้วยระบบการตลาดหลายชั้น นำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภค มีผลประกอบการ
ปี 2552 ด้วยยอดขาย 13,300 ล้านบาท และบริษัทยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคม
การขายตรงไทยตั้งแต่ปี 2531พร้อมมีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นในอันที่จะจรรโลงธุรกิจ
ขายตรงที่มีคุณธรรม โดยได้ร่วมสนับสนุนอย่างจริงจังในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจขายตรงโลก ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยสมาพันธ์การขายตรงโลกร่วมกับสมาคมการขายตรง
ในแต่ละประเทศทั่วโลก

นักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์
ปัจจุบันมีนักธุรกิจแอมเวย์ที่ต่ออายุสมาชิกภาพกับบริษัทเป็นจำนวน 320,000 รหัส
และสมาชิกผู้ใช้สินค้าแอมเวย์ที่ต่ออายุสมาชิกภาพเป็นจำนวน 700,000 รหัส

ผลิตภัณฑ์
แอมเวย์เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อุปโภค
บริโภคมากกว่า 100 ชนิด หรือกว่า 500 รายการ ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ทุกชนิดได้รับ
การคิดค้นขึ้นเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและมีการรับประกัน
ความพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์
My Health ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์ ได้แก่ โปรตีนชนิดผง เครื่องดื่มผสมอุดมด้วยวิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด ซึ่งผลิตโดยโรงงานนิวทริไลท์
และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด และวิตามินรายใหญ่ของโลก โดยนิวทริไลท์เป็นแบรนด์ระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
วิตามินและเกลือแร่เพียงแบรนด์เดียวที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และมีกระบวนการผลิตด้วยระบบฟาร์มชีวภาพของตนเองที่ผ่านการรับรองแล้ว*
นอกจากนี้ยังประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อสุขภาพอนามัย อาทิ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ เป็นต้น
* จากการสำรวจของยูโรมอนิเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับแนวหน้าที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาข้อมูลทางการตลาดของผู้บริโภคใน 62 ประเทศ มีศูนย์
มากกว่า 600 แห่งทั่วโลก และมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

My Self ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ทะนุถนอมความงาม ผลิตภัณฑ์รักษาอนามัยในช่องปาก ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเรือนผม
และเครื่องสำอางอาร์ทิสทรี เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าและสีสันในกลุ่มแบรนด์พรีเมี่ยมที่มียอดขายสูงสุด 1 ใน 5 ของโลกอย่างต่อเนื่อง
สำรวจโดย Euromonitor ในปี 1998 จนถึงปัจจุบัน

My Home ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ซักรีด ผลิตภัณฑ์ถนอมรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้าน
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ชุดภาชนะประกอบอาหาร ไอคุ้ก

Personal Shoppers Catalog ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากบริษัทและผู้ผลิตชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างเอกลักษณ์และโอกาสในการขายที่มากยิ่งขึ้นให้แก่นักธุรกิจแอมเวย์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้แก่ ข้าวหอมมะลิแอมเวย์ นมสดยูเอชทีไทย-เดนมาร์ค
ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำ กาแฟแอมฟี่ เป็นต้น

This entry was posted in แอมเวย์ amway and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.